Y社區 - 首頁 | 香港地區嘅社群遊戲伺服器

Y社區 - 綜合社區伺服器

香港地區嘅社群遊戲伺服器
CS1.6,CSGO,Minecraft Server

Minecraft伺服器

Minecraft生存模式

與朋友一起在生存世界探險和生存

CS - 越獄模式伺服器

設有CS1.6 和CSGO 版本

以作反為目標 維護世界和平,我冇嘢講 走佬

CS - 娛樂模式伺服器

設有CS1.6 和CSGO 版本

CSGO為MG地圖裏面有不同小遊戲畀你玩

CS1.6為多元模式 一個伺服器集合多個模式,例如有超級英雄,死跑(dr)等

CS - 建造基地模式
(BB Mod)

設有CS1.6 和CSGO 版本

建造一個基地防止喪屍入侵map上有不同版塊畀你搞

CSGO為獨立運作伺服器

CS1.6設於多元模式

CSGO - 麻煩的恐怖鎮(TTT Mod)

只有CSGO 版本

尋找邊個係殺手並殺死佢

如果你係偵探需要找出邊個係殺手並且保護平民

簡單嘅介紹

You2 2019新頭像

2019年2月You2新頭像 由同人畫師設計

以虛擬偶像方向,來實況遊戲和大家互動

You2 | 影片內容創作者

2014年8月1日 加入YouTube,主打交通模擬遊戲影片內容

CS1.6 Server

於2015開設CS1.6 Fun Server / JB Server

Google Ads